תאונות דרכים

נוכח ריבוי תאונות הדרכים והצורך המיידי במתן פיצוי לנפגעי תאונת דרכים, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קבע מנגנון של פיצוי ללא הוכחת אשם בתאונה, אשר מאפשר בפועל ניהול הליך משפטי וקבלת פיצוי בגין הנזק תוך זמן קצר יותר יחסית.
כך, למשל, אם נהגת ברכב שלך ובטעות פגעת עם רכבך בעמוד ונפצעת – תהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח גם אם אתה האשם בתאונה.

נפגעתי בתאונה – האם אני זכאי לפיצוי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

ראשית, יש לבחון אם מדובר בתאונת דרכים כפי שמגדיר אותה חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-1975.
הסיבה לכך היא שהחוק הנ”ל קובע עקרון המכונה “ייחוד העילה”, לפיו כאשר מדובר בתאונה העונה להגדרת “תאונת דרכים” הקבועה בחוק, חייב הנפגע להגיש את תביעתו על פי חוק זה.
ישנם הבדלים משמעותיים בין פגיעה עקב תאונת דרכים לבין פגיעה עקב כל תאונה אחרת, הן מבחינת החוק החל ואופי ההליך המשפטי והן מבחינת הפיצוי, ראשי הנזק וגובהם.
כך, למשל, לפי חוק הפיצויים הנ”ל, אין כל משמעות לשאלת האשם בתאונה והנזק מוכח רק באמצעות מומחה רפואי הממונה מטעם בית המשפט (לעומת תביעה נזיקית בגין תאונה שאיננה תאונת דרכים – בה כל צד מגיש חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו עם הגשת התביעה).
אם נפגעת עקב תאונת דרכים, קמות לך זכויות רפואיות וכספיות, שללא הידע המקצועי המתאים, תוכל למצוא עצמך מתקשה לממשן בעצמך. לפיכך רצוי שעוד בטרם הגשת תביעה לבית המשפט, אם בכלל, להיעזר בשירותיו של עו”ד מקצועי בתחום, בפניה לגורמים השונים לשם מימוש זכויותייך.
המשרד מייעץ, מטפל ומייצג נפגעי תאונות דרכים. במסגרת פגישת הייעוץ נבחן באיזו סוג תאונה מדובר בהתאם לנסיבות האירוע, נעריך את סיכויי התיק בהתאם לפגיעה ולנסיבות המקרה ונייעץ לך בדבר אופי הטיפול בתיק תוך מתן הנחיות כיצד עליך לפעול וליווי בכל שלב משלבי הטיפול בתיק.
המשרד מטפל הן בהוצאת מכתבי דרישה לחברות הביטוח וניהול משא ומתן עימם, והן בהגשת תביעות לבית המשפט, הכל בהתאם למקרה ולצורך.

מהי תאונת דרכים?
החוק מגדיר תאונת דרכים כ”מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה” ומוסיף מקרים ספציפיים נוספים אשר יחשבו גם הם תאונת דרכים, כגון: “מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי” ועוד.
החוק קובע גם מקרים בהם נפגע לא יהיה זכאי לפיצוי עפ”י החוק הנ”ל.
הגדרות החוק זכו לפירוש הן בפסיקה הרבה של בית המשפט בעניין זה והן בתיקונים לחוק, ולפיכך מומלץ בכל מקרה של תאונה בה נגרם נזק גוף, להתייעץ עם עו”ד מקצועי בתחום על מנת לבחון את זכויותיך.
נפגעתי בתאונת דרכים – את מי תובעים?
עפ”י חוק, בעל רכב מחוייב שתהא ברשותו פוליסת ביטוח בתוקף (ביטוח חובה), על מנת לפצות נפגעים במקרה של תאונת דרכים בה נגרם נזק גוף. הפיצוי בד”כ משולם לנפגע ע”י חברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נסע הנהג או הנוסע שנפגע. במקרה שנפגע הולך רגל, תשלם חברת הביטוח של הרכב הפוגע. אם הרכב לא מבוטח או שזהות הנהג הפוגע איננה ידועה (למשל, תאונת “פגע וברח”), ניתן לתבוע את “קרנית” – קרן שתפקידה לפצות נפגע תאונת דרכים שזכאי לפיצויים לפי חוק, ואין לו אפשרות לתבוע את חברת הביטוח מסיבות אלו.
המומחה הרפואי מטעם בית המשפט הוא שקובע את שיעור אחוז הנכות, אם קיימת כזו, עפ”י טבלאות הביטוח הלאומי שקובעות בגין כל ליקוי או פגיעה, ובהתאם לאיבר בגוף, את גובה הנכות. הנכות שנקבעת ע”י המומחה הינה נכות רפואית, אשר לא בהכרח זהה לנכות התפקודית אותה קובע בית המשפט ועל פיה ניתן הפיצוי.
עוד דבר שחשוב לדעת – נפגע בתאונת דרכים אינו רשאי להציג בפני בית המשפט חוות דעת פרטית מטעמו בדבר שיעור הנכות עקב התאונה.

אם נפגעת בתאונת דרכים במהלך העבודה (גם אם קרתה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה) עומדת בפניך מערכת כפולה של זכויות:
1. תוכל להגיש תביעה למוסד לביטוח הלאומי בגין הפגיעה.
2. תוכל להגיש תביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
הקשר בין השניים חשוב מאחר ואם כבר נקבעה נכות לפי המוסד לביטוח לאומי, קביעה זו תחייב במסגרת התביעה בבית המשפט לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
לכן כדאי להתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום על מנת לשקול מה ההליכים המשפטיים שכדאי לנקוט במקרה כזה.

עבור אילו נזקים משולמים פיצויים?
החוק הנ”ל מפצה אך ורק בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מהתאונה, ולא בגין נזקי רכוש.
לפיכך, במידה ונגרמו לך נזקי רכוש כתוצאה מהתאונה, עליך להגיש תביעה נזיקית רגילה.

ראשי הנזק העיקריים בגינם ייפסק פיצוי לנפגע תאונת דרכים כוללים: הפסדי שכר לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד, הוצאות ניידות לעבר ולעתיד, הוצאות עבור עזרת הזולת לעבר ולעתיד, כאב וסבל והוצאות משפט.

ככל שהפגיעה קשה וחמורה יותר ואחוזי הנכות גבוהים יותר, כך סכום הפיצוי יהיה גבוה יותר.
במקרה של תאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה, תגמולי המוסד לביטוח לאומי ינוכו מסכום הפיצוי שייפסק לנפגע, גם אם לא הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי.

משפט ושכר הטרחה :
מומלץ לפנות לעו”ד מקצועי בתחום על מנת לעמוד על זכויותיך כנפגע תאונת דרכים ולקבל את הפיצוי לו אתה זכאי.
לרוב, פגישת ייעוץ עם עו”ד איננה כרוכה בתשלום.
בנוסף, החוק קובע מהו שיעור שכר טרחת עו”ד המקסימלי בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
שכר הטרחה משולם בסוף הטיפול בתיק ונגזר מסכום הפיצוי המגיע ללקוח:
במקרה של פשרה טרם הגשת תביעה לבית המשפט: 8% + מע”מ כחוק.
במקרה של פשרה לאחר הגשת תביעה לבית המשפט ובטרם התנהל דיון: 11% + מע”מ כחוק.
במקרה של פיצוי שנפסק (לאחר שמיעת ראיות) בפסק דין: 13% + מע”מ כחוק.

הטיפול במשרדנו:
המשרד מייעץ, מטפל ומייצג נפגעי תאונת דרכים.
המשרד מטפל הן בהוצאת מכתבי דרישה לחברות הביטוח וניהול משא ומתן עימם, והן בהגשת תביעות לבית המשפט, הכל בהתאם למקרה ולצורך.
המשרד מטפל ומלווה באופן אישי כל לקוח לאורך כל הדרך עד לסיום התיק, ועומד לרשות הלקוח גם לאחר קבלת הפיצוי הכספי.
הבירור הראשוני עם הלקוח מתבצע טלפונית ישירות עם עוה”ד, ולאחריה נקבעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות.
במסגרת פגישת ייעוץ נברר את פרטי האירוע על מנת לבחון האם מדובר על תאונות דרכים כהגדרת החוק, נברר את פרטי הנזק בהתאם לפגיעה ולנסיבות המקרה, נרשום את פרטיך האישיים ואת פרטי האירוע הרלוונטיים ונייעץ לך בדבר אופי הטיפול בתיק. הלקוח חותם על מסמכים הנדרשים לצורך הטיפול בתיק: יפוי כח, טופס ויתור על סודיות רפואית, תצהיר בריאות, הסכם שכר טרחה. המשרד מלווה את הלקוח בכל שלב משלבי הטיפול בתיק תוך מתן הנחיות לפעולה.

לייעוץ משפטי ראשוני ולתאום פגישה ללא עלות, התקשרו 04-6336717 או השאירו פרטים

דילוג לתוכן