יפוי כח מתמשך – מי ידאג לך

יפוי כח מתמשך – מי ידאג לך?

החיים שלנו יכולים להשתנות ברגע. מחלה, תאונה או מצב בריאותי שמתדרדר, חלילה, אינם צפויים מראש.

לעיתים, בשל המצב הבריאותי, הפיזי או הנפשי אין ביכולתנו לקבל החלטות על גופנו או על רכושנו. כך, למשל, במקרים של אובדן הכרה, דמנציה, מוגבלות נפשית וכד'.

בעבר, כאשר אדם היה מנוע מלקבל החלטות בענייניו היה בית המשפט ממנה לו אפוטרופוס, ורצונו של האפוטרופוס היה מחליף את רצונו של אותו אדם בכל דבר ועניין, החל מאופן השימוש בכספו של היחיד וכלה במקום מגוריו. 

למשל, אדם שבמשך רוב שנותיו הקפיד לתרום לבית הכנסת על מנת להנציח בן משפחה יקר, יכול האפוטרופוס לקבוע כי אין עוד צורך בכך ולהפסיק את התרומה. 

האפוטרופוס יכול גם להחליט שהאדם יעבור מביתו למוסד סיעודי, אם האפוטרופוס סבור כי הדבר נעשה לטובתו של אותו אדם. 

אולם מה אם אדם מעוניין לעצב כרצונו את שארית חייו, גם אם לא יהיה מסוגל עוד להחליט בעצמו?

מה אם אדם רוצה לוודא כי עד סוף ימיו, תמשיך התרומה לבית הכנסת להיות משולמת? מה אם אדם מעדיף להזדקן בביתו ולא במוסד סיעודי? מי יכול להבטיח כי רצונו אכן יקויים?

בדיוק בשביל מצבים כאלו נועד יפוי הכח המתמשך.

החוק מאפשר לכל אדם בגיר לקבוע בעצמו מי ימונה להחליט עבורו בענייניו, באמצעות ייפוי הכוח המתמשך, ובלבד שהבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של המסמך.

יפוי כוח מתמשך כמוהו כצוואה לחיים שבה מצווה אדם מי יהיה מוסמך לקבל החלטות בענייניו כאשר הוא עצמו לא יהיה מסוגל לכך, ולא פחות חשוב, מה תהיינה אותן החלטות. 

כמו צוואה, יש לקיימו כלשונו, ואם מיופה הכוח חורג מתנאי יפוי הכוח- ניתן לפנות לבית המשפט על מנת לאכוף את תנאיו. 

אבל למה לעשות יפוי כח מתמשך כבר היום? אני צעיר ובריא ולא יקרה לי כלום בזמן הקרוב…

אדם לא יכול לדעת מה צופן לו העתיד. יפוי כח מתמשך הוא סוג של "ביטוח" למקרה בו לא תוכל לטפל בעצמך או ברכושך. כך תוכל לדעת שהם נמצאים בידיים של מי שאתה בחרת ולא שבחרו עבורך. 

בדיוק כשם שביטוח לא נעשה רק אחרי קרות האירוע שאותו הוא בא לבטח. 

אין צורך לחכות לפנסיה או לגיל זקנה כדי לעשות יפוי כח מתמשך, אדרבא, מוטב לעשות זאת בגיל צעיר ככל שניתן, בעיקר כי אין אדם יודע מה צפוי לו, כדי להבטיח לעצמו שחייו ו/או רכושו יופקדו בידיים שהוא סומך עליהן.

כפי שאדם דואג לפנסיה שלו, להשקעותיו הכלכליות ולביטוח הבריאות שלו כבר מגיל צעיר, כך כדאי שתדאג כבר היום לכל שאר עניינך, באמצעות מי שאתה בוחר שינהל אותם.

מה זה יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם (מעל גיל 18) לקבוע מי יטפל בענייניו ויחליט עבורו החלטות, במידה ולא יוכל לעשות זאת בעצמו עוד בחייו.

במסגרת מסמך זה, יכול אדם לתת מראש הנחיות למיופה הכוח בעניינים ספציפיים והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

יפוי הכח יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם.

אפשר למנות מיופה כח אחד או כמה, ואפשר לקבוע אם יפעלו במשותף או בנפרד ומה יהיה היקף הסמכות והאחריות שלו או שלהם.

חשוב לדעת שאין בעצם הכניסה של יפוי הכח המתמשך לתוקף כדי לפגוע בכשרות המשפטית של האדם הממנה, והוא יוכל להמשיך ולעשות פעולות משפטיות כל עוד הוא במצב המאפשר לו לעשותן.

יפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי והוא מסמך מחייב. 

 

מה צריך לכלול יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך צריך לכלול את כל הפרטים הדרושים למימושו –

 • מי האדם או האנשים מיופיי הכח.
 • באיזה עניין מוסמך מיופה הכח לפעול (עניינים רפואיים, עיניינים אישיים לא כולל רפואיים, עניינים רכושיים).
 • אפשר לכלול הנחיות מקדימות למועד שבו ייכנס יפוי הכח לתוקף ולעניין פקיעתו.
 • אפשר לקבוע הוראות לגבי פקיעת תוקפו של יפוי הכח, ואפילו לקבוע שיפוי הכח יפקע תוך תקופה מסויימת גם אם לא הופעל עדיין.
 • אפשר גם לקבוע כי מיופה הכח יהיה זכאי לשכר, ולקבוע את השכר שינתן לו.

 

איך עורכים יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך עורכים על גבי טופס מיוחד, עליו חותמים בפני עורך דין, שאין לו עניין אישי ביפוי הכח.

עורך הדין חייב לעבור הכשרה מיוחדת כדי להיות מוסמך לערוך ולהחתים יפוי כח מתמשך.

יפוי הכוח המתמשך שונה מאדם לאדם ו"נתפר" לכל אדם לפי צרכיו, ולכן יש חשיבות גדולה לעורך הדין שעורך את יפוי הכוח, שיהיה קשוב לצרכיו ולרצונותיו של מייפה הכוח וידע להתאים לו את יפוי הכוח המתאים רק לו.

לאחר שעורכים את המסמך מפקידים אותו במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 

מתי נכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף?

החוק קובע שהמועד בו נכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף, הוא ברגע שאדם לא מסוגל עוד להבין בדבר שלשמו ניתן יפוי הכח- ובשפה פשוטה, כאשר אדם, עקב מגבלות גופניות או שכליות, לא מסוגל להחליט עוד, לדוגמא במקרה של דמנציה. 

בדרך כלל, מי שמחליט שאדם אינו מבין עוד בדבר הוא רופא מומחה, אולם האדם הממנה יכול לקבוע מנגנון אחר לפיו יקבע כי הוא אינו מבין עוד בדבר.

 

מה אם אשנה את דעתי? איך מבטלים יפוי כח מתמשך או מתי פוקע תוקפו?

יפוי כח מתמשך ניתן לביטול או לשינוי בכל עת על ידי האדם הממנה, כל זמן שהאדם עודו מבין בדבר, ובלבד שאין ביפוי הכוח סעיף שמגביל את אפשרות הביטול.

יפוי הכח יכול להיות מבוטל גם בנסיבות מיוחדות הקשורות לתפקוד מיופה הכח או לנסיבות שבהן נערך יפוי הכח, וקרוביו וידידיו של האדם הממנה פנו לבית המשפט בבקשה לביטול יפוי הכח.

תוקפו של יפוי הכח פוקע אם מתקיים אחד מהמקרים הבאים:

 • נקבע תנאי לפקיעתו והוא התממש.
 • האדם הממנה או מיופה הכח הלכו לעולמם.
 • חל שינוי במצבו של מיופה הכח והוא אינו עומד בתנאים הנדרשים על פי חוק.
 • בעל מקצוע מונה כמיופה כח בגלל מקצועו כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים, ורשיונו נשלל.
 • מיופה הכח הודיע בכתב שהוא לא מעוניין לשמש עוד מיופה כח.
 • מיופה הכח היה בן/ת הזוג וקשר הזוגיות פקע (אלא אם צויין אחרת ביפוי הכח).

 

ישאל השואל – מדוע לא להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס וזהו? למה צריך כבר היום להחליט מי ינהל את ענייניי?

התשובה היא – בעיקר בגלל פשטות ומהירות התהליך. 

כך חוסכים מהמשפחה את הבירוקטיה ותשלומים מיותרים! 

נסביר:

יפוי כח מתמשך נכנס לתוקף במועד בו הממנה כבר לא מסוגל לקבל החלטות בעצמו בעניינים הכלולים במסגרת יפוי כח מתמשך שערך.

החל ממועד זה מפעילים את יפוי הכח בצורה מקוונת דרך אתר האפוטרופוס הכללי, והוא תקף לכל דבר ועניין וניתן לפעול על פיו. הוא לא מחייב פיקוח של בית המשפט ו/או האפוטרופוס הכללי.

התהליך פשוט ומהיר, וכניסתו לתוקף מתבצעת תוך ימים ספורים מהרגע בו נקבע שהגורם הממנה אינו כשיר ולאחר שרופא מומחה בדק ואישר זאת.

בנוסף, ההליך פטור מתשלום אגרה.

 

לעומת זאת, הליך של מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין ואף מחייב ייצוג משפטי. יש צורך בתשלום אגרה לבית המשפט עבור פתיחת התיק וכמובן בתשלום שכר טרחה לעורך הדין המטפל.

בנוסף, פעמים רבות ההליך הבירוקרטי ארוך ומסובך, ועשוי אף לעכב פעולות וטיפולים חשובים בבן המשפחה.

 

ניתן דוגמא:

בני משפחה פנו  לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס. בית המשפט ביקש תסקיר של עובדת סוציאלית שיוגש תוך 60 יום. העובדת הסוציאלית ביקשה ארכה של 30 יום נוספים  להגשת התסקיר, ובית המשפט נעתר לבקשתה מבלי לקבל את עמדת בני המשפחה. רק בחלוף כחצי שנה ניתנה החלטה המורה על מינוי אפוטרופוס.

כל עוד בני המשפחה לא מונו כאפוטרופוסים, מטעם בית המשפט, לא הייתה להם כל אפשרות לפעול בשמו של האדם הקרוב להם, להעניק לו עזרה ולמשוך כספים מחשבונו, על מנת לממן את הטיפולים הרפואיים הנדרשים, וכל פניה לרשויות, לבנק או לחברות הביטוח נתקלה בקשיים.

 

לעומת זאת, אם היו עורכים יפוי כח מתמשך מראש, היו יכולים תוך ימים ספורים לפעול על פיו ולנהל את ענייניו הכספיים והרכושיים של בן המשפחה הממנה, למול כל הרשויות, בקלות ובמהירות ומבלי לשאת בתשלומי אגרה ושכ"ט.

 

רוצה לערוך יפוי כח מתמשך?

במשרדנו עורכי דין מנוסים ומקצועיים, המוסמכים על פי חוק לערוך יפוי כח מתמשך ומתמחים גם בחלופות נוספות שיכולות לתת מענה לכם או ליקיריכם, בהתאם לצרכים האישיים שלכם.

 

*המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ולא משמש תחליף ליעוץ משפטי פרטני

 

לייעוץ משפטי ראשוני ולתאום פגישה ללא עלות, התקשרו 04-6336717 או השאירו פרטים

דילוג לתוכן